Ikke bare dreper vi insektene som er fuglenes mat, insektgiften forvirrer også fuglenes orienteringsevne… (Norsk Ornitologisk Forening)

Ikke bare dreper vi insektene som er fuglenes mat, insektgiften forvirrer også fuglenes orienteringsevne… (Norsk Ornitologisk Forening)