I fugleparadiset Fleinvær i Nordland vil firmaet Gigante AS sprenge vekk sjøfuglkolonien på Feøya for å rydde plass til et landbasert oppdrettsanlegg. Den årlig produksjon vil være 10.000 tonn (!) laks, med store utslipp til sjøen. Planene innebærer en industrialisering av et unikt og verneverdig kystlandskap der man har drevet en bærekraftig høsting av naturressurser i utallige generasjoner. Sabi … (Norsk Ornitologisk Forening)

I fugleparadiset Fleinvær i Nordland vil firmaet Gigante AS sprenge vekk sjøfuglkolonien på Feøya for å rydde plass til et landbasert oppdrettsanlegg. Den årlig produksjon vil være 10.000 tonn (!) laks, med store utslipp til sjøen. Planene innebærer en industrialisering av et unikt og verneverdig kystlandskap der man har drevet en bærekraftig høsting av naturressurser i utallige generasjoner. Sabi … (Norsk Ornitologisk Forening)