70 millioner fugler har Norge som mål for vårens reise mot nord. Mange er allerede på plass, mens … (Norsk Ornitologisk Forening)

70 millioner fugler har Norge som mål for vårens reise mot nord. Mange er allerede på plass, mens andre ikke er ventet før i juni. Lappsangeren (bildet) tilhører sistnevnte kategori. Den skal tilbakelegge rundt 13 000 kilometer før den returnerer til Finnmark fra Sørøst-Asia! Gratulerer med Verdens trekkfugldag! #WorldMigratoryDay #Verdenstrekkfugldag #Fuglevern http://www.birdlife.no/fuglekunnska … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar