– Dette er høyst sannsynlig en fugl som er satt ut i området der den ble funnet, siden de er dårlige flygere og ikke kommer langt. Den kan ha blitt satt ut for hundetrening, ha rømt fra noen eller blitt satt ut bare for å være en prydfugl, sier Kjetil Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk forening. https://www.nrk.no/hordaland/frykter-fasan-er-ulovlig-importert-og-brukt-som-_lokkemat_-fo … (Norsk Ornitologisk Forening)

– Dette er høyst sannsynlig en fugl som er satt ut i området der den ble funnet, siden de er dårlige flygere og ikke kommer langt. Den kan ha blitt satt ut for hundetrening, ha rømt fra noen eller blitt satt ut bare for å være en prydfugl, sier Kjetil Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk forening. https://www.nrk.no/hordaland/frykter-fasan-er-ulovlig-importert-og-brukt-som-_lokkemat_-fo … (Norsk Ornitologisk Forening)