Hvilken fugl er denne fjæren fra? Det var flere av dem og minte om en falkefugl da de fløy, de var på ei gresslette ved havet. (Norsk Ornitologisk Forening)