Fordelene med løsdrift er mange, men krever også en mer tilstedeværende bonde. (Dyrevernalliansen)