Flere tusen fugler i Norge blir drept ulovlig hvert år. – Dystert, sier Paul Shimmings i Norsk … (Norsk Ornitologisk Forening)

Flere tusen fugler i Norge blir drept ulovlig hvert år. – Dystert, sier Paul Shimmings i Norsk Ornitologisk Forening som forteller at de kriminelle tar i bruk stadig mer avanserte metoder. https://www.nrk.no/nordland/tusenvis-av-fugler-drept-hvert-ar-1.14349947 (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar