Hvorfor er plast på avveie så skadelig for fugle- og dyrelivet? Vel, her er ett eksempel. (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

(Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar