Eldre elgku med silbenssvulst, som er synlig som en pelskledt kul mellom øynene. Foto: Veterinærins… (Veterinærinstituttet)