Veterinærinstituttet bidrar til Indias arbeid med å utvikle et system for overvåkning av antibiotik… (Veterinærinstituttet)