Hvordan leve med rovdyr i Europa? (WWF-Norge)

Ulv, bjørn, jerv, gaupe og pantergaupe er de fem store rovdyrartene som finnes i Europa – fra Norge i nord til Balkan-halvøya i sør. Nå skal fagfolk fra 16 land finne gode løsninger for hvordan folk og rovdyr kan leve godt og fredelig sammen.Flere europeiske rovdyrbestander har vokst de senere årene, noe som øker risikoen for konflikt mellom mennesker og rovdyr. Det delvis EU-finansierte prosjekte … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar