Mange dyr sliter med å finne mat på vinteren, og dessverre er det vanlig at flere fugler ikke overlever vinterhalvåret. – Heldigvis er det mulig å hjelpe dem! (NOAH – for dyrs rettigheter)