Samlet miljøbevegelse krever sterk klimalov (WWF-Norge)

Annonser:

En samlet norsk miljøbevegelse krever at den varslede klimaloven styrkes med ni spesifikke krav.Til våren skal Stortinget vedta en klimalov, og regjeringen har nå et utkast til klimalov på høring. WWF-Norge, Naturvernforbundet, Zero, Framtiden i våre hender, Bellona, Sabima, Greenpeace og Natur og Ungdom krever at klimaloven styrkes betydelig i forhold til lovforslaget som regjeringen har lagt fra … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar