Nok en kommune tar avstand fra bruk av eksotiske og ville dyr til underholdning! (NOAH – for dyrs rettigheter)