Hvilke faktorer påvirker høsttrekket til dvergspetten? (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Dvergspettens forekomst under høsttrekket varierer betydelig mellom år, men forholdsvis lite er kjent om artens trekkbiologi. Analyser av fangstdata fra Lista Fuglestasjon de siste 26 år viser at både kjønn, alder og kondisjon kan ha betydning for hvilke dvergspetter som trekker, og når de gjør det. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar