Frist for å sende inn abstract til konferansen er utsatt til 30. mai. Vi håper dette vil oppmuntre flere til å sende inn muntlige presentasjoner eller postere til konferansen. 29.04.2016 (Veterinærinstituttet)