Dvergspettens forekomst under høsttrekket varierer betydelig mellom år, men forholdsvis lite er kjent om artens trekkbiologi. Analyser av fangstdata fra Lista Fuglestasjon de siste 26 år viser at både kjønn, alder og kondisjon kan ha betydning for hvilke dvergspetter som trekker, og når de gjør det.