Hubro, vipe og natur satt til side: Sivilombudsmannen mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge) gjør seg skyldig i saksbehandlingfeil ved å ikke vurdere naturmangfoldloven i veisak fra Rogaland, og legge for mye vekt på lokalt selvstyre på bekostning av naturverdier. Stygg sak! Foto: Ingar J. Øien url Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet Ola Elvestuen (Norsk Ornitologisk Forening)