Det er lav forekomst hos storfe i Norge av E. coli som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker. Foto: … (Veterinærinstituttet)