Norsk storfe har lav forekomst av E. coli som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det er lav forekomst hos storfe i Norge av E. coli som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker. Foto: … (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar