Er du gravid bør du være spesielt oppmerksom på at hjortevilt kan være bærer av toxoplasma-smitte. … (Veterinærinstituttet)