Vi er fortsatt midt i vårtrekket, men det er allerede en rekke arter som har påbegynt hekkesesongen. Vi ønsker at alle konstaterte hekkefunn rapporteres med høy nøyaktighet i www.artsobservasjoner.no. Les om hvordan du kan øke verdien på dine funn. (Norsk ornitologisk forening)