Ingen endringer for pelsdyrene i utkast til nytt «velferdsprogram» (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

Næringens utkast til programmet som skal gi pelsfarmerne mulighet til å ha flere enn to mink i hvert bur, har kommet. Det er ingen substansielle endringer i dyrenes miljø. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar