Næringens utkast til programmet som skal gi pelsfarmerne mulighet til å ha flere enn to mink i hvert bur, har kommet. Det er ingen substansielle endringer i dyrenes miljø. (NOAH – for dyrs rettigheter)