23 organisasjoner har samlet seg bak tre krav som vil styrke den norske klimaloven.  I dag har det vært høring på Stortinget om klimaloven. Loven skal vedtas i løpet av noen uker. Stortingets energi- og miljøkomité skal behandle lovproposisjonen om klimalov som ble sendt fra regjeringen 31. mars i år. I dag ble det gjennomført høringsmøte om klimaloven. WWF Verdens naturfond presenterte en rekke f … (WWF-Norge)