Hentes sauene ned fra beite 10-14 dager tidligere enn normalt kan opptil halvparten av tapet av sau til jerv unngås. WWF ber beitenæringen iverksette tiltaket, og at regjeringen gir økonomisk kompensasjon til alle sauebønder som følger opp. – På denne måten kan sauetapene til jerv reduseres kraftig uten bruk av hiuttak. Jerv er det rovdyret som står for de fleste tapene av sau til rovdyr, og det h … (WWF-Norge)