NOF avd. Nordland har sammen med NOFs hovedavdeling sendt innspill til Narvik kommune i Nordlands arealplan, der vi på det sterkeste fraråder havneutbygging og industri ved Håkvikleira. Håvikleira er viktig som biotop/naturtype langt ut over det areal den representerer blant annet fordi den fungerer som nøkkelområder for en rekke arter: hekkebiotop for fugl og raste- og næringsområde under trekk.