«Verstingen»  av bakteriesykdommer hos rognkjeks i sjøsatt  i oppdrett i 2015 er atypisk furunkulose viser en undersøkelse Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). 23.02.2016 (Veterinærinstituttet)