Chronic Wasting Disease (CWD): Prionsjukdom påvist hos en norsk elg (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet har i dag meddelt Mattilsynet at vi har påvist prionsjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) på ei elgku fra Selbu i Sør-Trøndelag. Sjukdommen, velkjent hos hjortedyr i Nord-Amerika, ble av Veterinærinstituttet påvist for første gang i Europa på en norsk villrein i april i år. Det nye tilfellet på elg i Selbu er det andre påviste tilfellet av denne sjukdommen på et europeisk h … (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar