Det smerter meg å se at et fredet og truet rovdyr som jerven blir behandlet som et skadedyr i norsk natur. Hvordan er det mulig at hiuttak er blitt en vanlig del av norsk naturforvaltning?Kommentar av Sverre Lundemo, WWF-Norges rovdyrekspert.I TV-serien «Villmarkas voktere» på NRK kommer norsk naturforvaltning rett inn i stua til folk. Vi ser pliktoppfyllende oppsynsmenn fra Statens naturoppsyn gj … (WWF-Norge)