Gråsisiken lever i flokker utenom hekketiden og har som alle små fugler et særlig høyt energibehov om vinteren. Flokker er lettere å oppdage enn enslige fugler, men på den annen side vil mange øyne raskere oppdage en predator. Tar flokkene om vinteren større predasjonsrisiko enn andre småfugler?