Gråsisik i flokk og predasjonsrisiko

Annonser:

Gråsisiken lever i flokker utenom hekketiden og har som alle små fugler et særlig høyt energibehov om vinteren. Flokker er lettere å oppdage enn enslige fugler, men på den annen side vil mange øyne raskere oppdage en predator. Tar flokkene om vinteren større predasjonsrisiko enn andre småfugler?


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar