EuroBirdPortal samler rapportsystemene for fugl i Europa på et sted. Ny versjon er nå på plass med … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

EuroBirdPortal samler rapportsystemene for fugl i Europa på et sted. Ny versjon er nå på plass med 200 millioner rapporteringer, fra 100 000 observatører hentet fra 18 ulike rapporteringssider. http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1980 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar