Det kommer flotte fuglemotiver på nye frimerker 2. januar. Lappugle, snøugle og fjellvåk er motivene. (Norsk Ornitologisk Forening)