Godt nytt for myra! ? Prosessen med å endre nydyrkingsforskrifen tok nok ett steg fremover i går, da forslag om endring av jordloven ble oversendt Stortinget. Målet er å forby nydyrking av myr! ? Dette har vi ventet lenge på. Samtidig krysser vi fingrene for at det ikke blir mulig å tolke dispensasjonsmulighetene i \ (Norsk Ornitologisk Forening)