Prøv deg på quizen: hva kan du om kongeørna? Les også om Morten Erichsens innsats for skadde fugler. En kongeørn hadde både hjernerystelse, et skadet ben og en brukket vinge. Nå har ørna fått friheten tilbake. https://www.nrk.no/sorlandet/morten-har-reddet-150-fugler-fra-doden-1.14336502 (Norsk Ornitologisk Forening)