Brobyggende åpning i den marine klyngen i Bergen (Veterinærinstituttet)

Annonser:

På gjestelisten stod sentrale personer fra oppdrettsnæring, andre forsknings- og utdanningsinstitus… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar