Gode nyheter for den utrydningstruede rosenterna: På en øy utenfor nordøstkysten av England øker bestanden, og årets hekkesesong har vært god. RSPB Love Nature, som i likhet med med NOF er en en del av BirdLife International, har tilrettelagt for hekkingen. Bestanden teller nå 118 par, en økning fra kun noen tiltalls for få år siden. https://www.independent.co.uk/environment/roseate-terns-rare-bir … (Norsk Ornitologisk Forening)