For lett å skyte grågås

Selv om grågåsbestanden øker i deler av landet, skal ikke grågåsa være fritt vilt. I følge gjeldende skadefellingsforskrift er det en forutsetning at felling av skadegjørende vilt skal være ett av flere virkemiddel for å hindre eller begrense skader. NOF passer på at kommunene følger lovverket!

Legg igjen en kommentar