Laks i merd. Foto: Rudolf Svensen. Fisk i oppdrett er Norges viktigste produksjonsdyr. Samtidig dør… (Veterinærinstituttet)