Dagens gode miljønyhet! Uttak av torv gir utslipp av klimagasser og fører til store skader på naturmangfold, blant annet viktige leveområder for fugler. Nå har Regjeringen bestemt seg for å fase ut bruken av torv, og har bedt Miljødirektoratet lage en plan for dette. Lik og del! url Lappspove. Foto: Håvard Eggen (Norsk Ornitologisk Forening)