-Tiden er inne for å la Oljefondet investere direkte i fornybar energi, mener WWF Verdens naturfond, Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp og Greenpeace Norge. Ekspertenes råd er krystallklart: det er både god butikk og bra for klimaet.Fredag 31. mars blir det klart om regjeringen vil åpne for investeringer i unotert infrastruktur, det vil si vindmøller, solparker og annen infrastruktur som ik … (WWF-Norge)