NOAHs klage på ulveskyting avfeid (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

Myndighetene viser skremmende lav forståelse for lovverket knyttet til vern av ulvene, når de gang på gang fatter vedtak om skadefelling uten tilstrekkelig grunnlag. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar