Denne kronikken, skrevet av Anders Wijkman (ordfører av Miljømålberedningen i Sverige) og Nina Jensen (generalsekretær i WWF Verdens naturfond), ble publisert på dagbladet.no den 30.03.2017. Norge blir ikke grønnere av å kjøpe utslippskutt i Spania. Kuttene må gjøres her til lands – og i alle sektorer. Til det trenger vi en sterk og ambisiøs klimalov, etter mønster av den svenske.Frisk luft, rent … (WWF-Norge)