Fortsatt mulig å kartlegge hekkende taksvaler

Annonser:

Hekkesesongen går mot slutten, men det er fremdeles ikke for seint å lete opp hekkeplasser for Årets fugl, taksvala. Mating av unger kan i noen tilfeller foregå helt fram til midten av september, og det er nok fortsatt mange hekkekolonier som ikke er rapportert inn.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Fortsatt mulig å kartlegge hekkende taksvaler

Annonser:

Hekkesesongen går mot slutten, men det er fremdeles ikke for seint å lete opp hekkeplasser for Årets fugl, taksvala. Mating av unger kan i noen tilfeller foregå helt fram til midten av september, og det er nok fortsatt mange hekkekolonier som ikke er rapportert inn.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar