Mer klimavennlig kraftfôr (SE VIDEO) (Newswire Dyr)

Annonser:

Ny teknologi reduserer energibruken i kraftfôrproduksjon med 25 prosent. Det bidrar til å få ned klimautslippene fra landbruket. >> (Newswire Dyr)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar