Forskrift om forvaltning av hjortervilt (Hjorteviltet)

Annonser:

I januar 2016 trådde den nye hjorteviltforskriften i kraft. Nytt er blant annet at villreinen er skilt ut i eget kapittel, bedre harmonisering av frister, nye regler for innmelding av vald og bestandsområde, og strengere krav til rapportering fra jakta. Skriver Kari Bjørneraas og Erik Lund, Miljødirektoratet i årets utgave av Hjorteviltet.     (Hjorteviltet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar