EU-kommisjonen har lagt fram en pakke forslag til ny energipolitikk som skal bidra til å oppfylle Parisavtalen.- Forslagene er for svake til å nå EUs klimamål, men kan likevel bidra til å skjerpe politikken her i Norge, sier Henrik Tveter i WWF. Denne uken la EU-kommisjonen fram sin såkalte vinterpakke, som er en serie forslag til endringer av EUs energipolitikk som skal bidra til å oppfylle EUs f … (WWF-Norge)