– Hensynet til natur og klima vant over politisk spill da Venstre og KrF tok ansvar og inngikk en budsjettavtale med regjeringspartiene lørdag kveld. Samtidig gjenstår mye arbeid for å redusere klimautslipp og bevare natur, sier generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen. Budsjettavtalen V og KrF inngikk med regjeringspartiene lørdag kveld styrker tiltakene for å få ned klimautslippene og å bevare na … (WWF-Norge)