Forkastelig forslag om kongeørn

Annonser:

Flere av partiene i Stortingets energi- og miljøkomité innstiller på at det skal gjennomføres en forsøksordning på Fosenhalvøya i Trøndelag og i Troms med aktiv forvaltning av kongeørn. NOF mener forslaget setter norsk rovfuglforvaltning flere tiår tilbake, og at det er særdeles dårlig faglig begrunnet.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar