For NOF er bedre beskyttelse av våtmarka en høyt prioritert oppgave. Rundt 1 av 3 fuglearter på den norske rødlista er tilknyttet våtmarka, og våtmarka gir oss alle mange naturgoder. Utbredelsen av våtmark er minkende – det er særdeles alvorlig for våtmarksfuglene som er helt avhengig av denne typen natur. Ola Elvestuen Klima- og miljødepartementet (Norge) Klima- og miljødepartementet (Norge) http … (Norsk Ornitologisk Forening)