Arne Flåøyen foran, veterinær og tidligere fiskehelsedirektør ved Veterinærinstituttet reiste som st… (Veterinærinstituttet)