Laks i merd. Foto: Rudolf Svensen. Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet overvåkning… (Veterinærinstituttet)